QUALITY ASSURANCE SPECIALIST

CareersQUALITY ASSURANCE SPECIALIST

Chúng tôi đang tìm kiếm một thành viên Chuyên gia Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance Specialist) có khả năng tự định hướng và có mong muốn sâu sắc trong việc gắn kết, tạo ảnh hưởng và luôn mang lại giá trị cho công ty. SEADEV là công ty marketing quốc tế tập trung vào phát triển web và ứng dụng, marketing kỹ thuật số và thuê ngoài quy trình kinh doanh (outsourcing). Chúng tôi thúc đẩy một môi trường sáng tạo, tiêu chuẩn cao và trao quyền cho các thành viên trong nhóm để tự phát triển lên cấp độ mới cả về cá nhân và chuyên môn.

Mô tả:

Ứng viên Chuyên gia Đảm bảo Chất lượng trúng tuyển sẽ tham gia một đơn vị sản xuất mới (Floorplan Production) của Seadev, ban đầu sẽ tập trung vào việc tạo sơ đồ mặt bằng 2D của ngôi nhà trong Adobe Illustrator từ bản thiết kế kiến ​​trúc (AutoCAD). Trách nhiệm của Chuyên gia QA bao gồm phát triển và thực hiện các chính sách đảm bảo chất lượng; tiến hành kiểm tra; xác định các vấn đề về sản xuất, quy trình hoặc sản phẩm; và trình bày các giải pháp. Ứng viên thành công sẽ làm việc tốt trong một môi trường có nhịp độ nhanh, có mục tiêu và định hướng theo nhóm. Các thành viên trong nhóm phải xuất sắc về giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, quản lý thời gian và giữ thái độ tích cực tại nơi làm việc. Kiến thức và kinh nghiệm được chứng nhận về các phương pháp và / hoặc kiến ​​trúc cải tiến quy trình là một điểm cộng.

Bạn cần có những gì? 

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm với tư cách là Tester hoặc vai trò tương tự, tốt nhất là trong Manual Testing
 • Kiến thức thấu đáo về các phương pháp luận về đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian
 • Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết và một tư duy hướng tới kết quả
 • Kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu tốt
 • Có chứng nhận về chuyên môn QA là một điểm cộng
 • Kiến thức, kinh nghiệm hoặc chứng nhận về Six Sigma hoặc các phương pháp cải tiến quy trình khác rất được mong đợi

Bạn sẽ làm những gì? 

 • Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cho dây chuyền sản xuất Floorplan và thực hiện các chương trình kiểm soát chất lượng
 • Thực hiện kiểm tra và kiểm tra thủ công đối với các đơn vị được sản xuất
 • Đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán của sản xuất bằng cách kiểm tra các quy trình và đầu ra cuối cùng
 • Giám sát năng suất và tiêu chuẩn sản phẩm
 • Phân tích và lưu giữ hồ sơ của các báo cáo chất lượng, đánh giá thống kê và tài liệu liên quan

Cách thức ứng tuyển: 

Để ứng tuyển, vui lòng gửi CV của bạn qua email hoặc giới thiệu người bạn biết đến email: hr@seadev.us.


English

We are looking for a Quality Assurance Specialist who is self-driven and has a deep desire to engage, influence and consistently deliver value to the company. SEADEV is an international marketing agency focusing on web & app development, digital marketing, and business process outsourcing. We foster a creative, high standards environment, and empower our team members to raise to new levels both personally and professionally. 

Description:

The successful Quality Assurance Specialist candidate will join a new production unit (Floorplan Production) of Seadev that will initially focus on creating 2D floor plans of homes in Adobe Illustrator from architecture blueprints (AutoCAD). The QA Specialist’s responsibilities include developing and implementing quality assurance policies; conducting tests and inspections; identifying production, process or product issues; and presenting solutions. The successful candidate will work well in a fast-paced, goal-driven, team-oriented environment. Team members must excel at communication, creative problem solving skills, time management, and keeping a positive attitude in the workplace. Certified knowledge and experience in process improvement methodologies and/or architecture is a plus. 

What do you need? 

 • 2+ years of experience as a Tester or similar role, preferably in Manual Testing
 • Thorough knowledge of methodologies of quality assurance and standards
 • Strong communication, problem solving, and time management skills
 • Strong attention to detail and a results-driven mindset
 • Good data collection and analysis skills
 • Certified in Quality Assurance is a plus
 • Knowledge, experience or certification in Six Sigma or other process improvement methodologies is highly desirable

What will you do? 

 • Set the quality standards for Floorplan Production line and implement quality control programmes
 • Perform manual test and inspections for produced units 
 • Assure the reliability and consistency of production by checking processes and final output
 • Monitor productivity rates and product standards
 • Analyze and keep records of quality reports, statistical reviews and relevant documentation

How to Apply: 

To apply, please email your CV or recommend someone you know: hr@seadev.us.

JOIN OUR TEAM!