APPLICATION DEVELOPER

CareersAPPLICATION DEVELOPER

(English below)

Chi tiết công việc:

 • Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
 • Loại công việc: Toàn thời gian, Tại văn phòng
 • Cấp độ: Cấp trung, Người đóng góp cá nhân
 • Mức lương: Lên đến $1,200 (mức cụ thể phụ thuộc vào kinh nghiệm và trình độ)

Chúng tôi đang tìm kiếm một Lập trình viên ứng dụng có khả năng tự định hướng và mong muốn sâu sắc để gắn kết, tạo ảnh hưởng và liên tục mang lại giá trị cho công ty. Ứng viên được lựa chọn sẽ tham gia vào nhóm thiết kế và phát triển cho một sản phẩm khởi nghiệp ứng dụng công nghệ 3D của chúng tôi phục vụ khách hàng ở thị trường Hoa Kỳ / Canada.

SEADEV là công ty marketing quốc tế tập trung vào phát triển web & ứng dụng, tiếp thị kỹ thuật số và xây dựng thương hiệu. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường sáng tạo, tiêu chuẩn cao và trao quyền cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi để nâng lên cấp độ mới cả về cá nhân và nghề nghiệp.

Yêu cầu công việc:

 • 1 – 3 năm kinh nghiệm phát triển PHP, tập trung vào các ứng dụng web.
 • Hiểu biết tốt về các công nghệ front-end, bao gồm HTML5, CSS3, Bootstrap JavaScript, jQuery, Ajax
 • Có kinh nghiệm về hệ thống CMS (WordPress)
 • Có kinh nghiệm tốt với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc MongoDB
 • Hiểu biết sâu sắc về hiệu suất hệ thống và khả năng mở rộng
 • Kinh nghiệm với các phương pháp phát triển Agile và Scrum
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh vừa phải – cả bằng lời nói và viết
 • Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề

Điểm cộng:

 • Kiến thức trên Babylon.js là một điểm cộng lớn
 • Kinh nghiệm làm việc với Typescript, Laravel, hoặc React là một điểm cộng.

Trách nhiệm công việc:

 • Hiểu các yêu cầu của khách hàng và cách áp dụng thành các tính năng của ứng dụng
 • Cộng tác với Quản Lý Sản Phẩm và các bên liên quan trong kinh doanh để cung cấp các giải pháp dựa trên phần mềm
 • Viết mã nguồn chất lượng cao để lập trình các ứng dụng hoàn chỉnh trong thời hạn
 • Đánh giá các ứng dụng hiện có và thực hiện các cập nhật và sửa đổi.
 • Quản lý các ưu tiên, thời hạn và các sản phẩm được giao của từng dự án

Cách thức ứng tuyển: Gửi CV của bạn hoặc giới thiệu bạn bè tới email: recruitment@seadev.us


Work Details:

 • Location: Danang, Vietnam
 • Job Type: Full-time, In Office
 • Level: Mid-level, Individual Contributor
 • Salary range: Up to $1,200 (to be dependent on experience & qualifications)

We are looking for an Application Developer who is self-driven and has a deep desire to engage, influence and consistently deliver value to the company. The successful candidate will join our awesome startup team to design and build cool 3D applications that serve the US/Canada market. 

SEADEV is an international marketing agency focusing on web & app development, digital marketing, and branding. We foster a creative, high standards environment, and empower our team members to rise to new levels both personally and professionally. 

Job Requirements:

 • 1 – 3 years of PHP development experience, with an emphasis on web applications.
 • Good understanding of front-end technologies, including HTML5, CSS3, Bootstrap JavaScript, jQuery, Ajax
 • Experience in CMS systems (WordPress)
 • Good experience with database management system like MySQL or MongoDB
 • Strong understanding of system performance and scaling
 • Experience with Agile and Scrum development methodologies
 • Moderate English communication skills – both verbal and written
 • Analytical thinking and problem-solving capability

Bonus:

 • Knowledge on Babylon.js is a huge plus
 • Experience working with Typescript, Laravel or React is a plus.

Job Responsibilities:

 • Understand client requirements and how they translate in application features
 • Collaborating with Product Manager and business stakeholders to deliver software based solutions
 • Write high quality source code to program complete applications within deadlines
 • Evaluating existing applications and performing updates and modifications.
 • Managing individual project priorities, deadlines, and deliverables

How to Apply: Submit your CV or recommend someone you know to: recruitment@seadev.us

What you get when you join our team?

1. Bonus & Gifts

Year-end bonus, work anniversary bonus, referral bonus, birthday gift, commission for bringing new project.

1/7

What you get when you join our team?

2. Performance & Salary Review

Annual assessments to ensure fair and equal pay based on performance results.

2/7

What you get when you join our team?

3. Generous 20 Days off Allowance

We work hard and play hard.

3/7

What you get when you join our team?

4. Learning & Development

Weekly training & inspirational talks at our Social Forum and English classes.

4/7

What you get when you join our team?

5. Healthy Food & Snacks

FREE daily snack and Friday lunch.

5/7

What you get when you join our team?

6. Team Building Events & Holiday

Company retreat, Family Day, Thanksgiving, Christmas, Year End party.

6/7

What you get when you join our team?

7. Sport activities

Table tennis & football.

7/7

OUR CORE VALUES

icon never satisfied with good enough

Never satisfied

In every aspect of our organization and our individual work we seek to “find a better way”.
icon always deliver value

Always Deliver Value

All our interactions should generate value. We love to create “wow” moments in our services, our products, and all interactions.
icon decision driven by data

Decision Driven by Data

Decisions need to be supported by solid reasoning, data, and experiences, we don’t just guess.
icon everyone accountable to someone

Everyone Accountable to someone

Everyone is accountable to someone, our teammates, and our clients, our investors, our families, our communities.
icon love our work people communities

Love our Work, People, Communities

We love making awesome stuff with awesome people. Seadev seeks to be “life-giving” within our communities and on those who interact with us.

APPLY NOW! Complete the short application form below