Giá trị Cốt lõi của SEADEV

KHÔNG THỎA LÒNG

Trong mọi lĩnh vực của công ty cũng như trong công việc cá nhân, chúng ta luôn tiến đến “phải có cách làm tốt hơn”. Chúng ta không ngừng nỗ lực để cung cấp dịch vụ tốt hơn đến khách hàng, tăng năng suất công việc cao hơn, học hỏi những kiến thức mới mẻ hơn, tạo ra những kết quả tuyệt vời hơn,  và cuối cùng, góp phần để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

 

 

LUÔN ĐEM ĐẾN GIÁ TRỊ

Mọi công việc chúng ta thực hiện cần luôn tạo ra giá trị. Từ cuộc điện thoại với nhà cung cấp cho đến khi chúng ta hoàn tất dịch vụ của mình, đối tác cần luôn được cảm thấy rằng họ đã nhận một giá trị nào đó. Điều này đòi hỏi mỗi thành viên trong công ty của chúng ta phải duy trì chất lượng công việc cao nhất và tự hào với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho khách hàng. Chúng ta mong muốn tạo ra thật nhiều khoảnh khắc trầm trồ “WOW” trong dịch vụ, sản phẩm, và các mối quan hệ tương tác.

 

 

QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN DỮ LIỆU

Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên nền tảng lập luận chắc chắn, có dữ liệu, và kinh nghiệm, chúng ta không phỏng đoán. Khuôn mẫu tồn tại trong mọi sự việc và ở mọi nơi và bằng cách nghiên cứu dữ liệu, chúng ta xác định được những khuôn mẫu tương đồng, đưa ra những hoạch định chiến lược, triển khai hành động và đo lường kết quả. Mặc dù dữ liệu là quan trọng, chúng ta cần cân bằng giữa con số và niềm tin, sẵn sàng đương đầu với những rủi ro đã được tính toán trước. Những quyết định sáng suốt được dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy. 

 

 

HÃY GIẢI TRÌNH VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Công ty chúng ta sẽ luôn chính trực. Không hối lộ, không thỏa hiệp, không đổ lỗi cho nhau, không che giấu hay bóp méo sự thật. Chúng ta nhận trách nhiệm về sai lầm của mình, và nỗ lực không mệt mỏi để giải quyết các vấn đề cá nhân, nhưng chúng ta cũng cần biết khi nào mình cần sự giúp đỡ. Mỗi người trong chúng ta đều cần có sự giải trình với một ai đó, có thể là đồng nghiệp của bạn, khách hàng, nhà đầu tư, gia đình, cộng đồng. Tất cả các quyết định được đưa ra vì lợi ích chung của cộng đồng thay vì lợi ích cá nhân.

 

 

 

TÌNH YÊU THƯƠNG (CÔNG VIỆC, CON NGƯỜI, CỘNG ĐỒNG)

Chúng ta yêu thích việc tạo ra những điều tuyệt vời cùng những con người tuyệt vời. Chúng ta luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ lâu dài có ý nghĩa với tất cả mọi người. Chúng ta không chỉ quan tâm và đối xử với nhau như những đồng nghiệp, khách hàng mà còn như bạn bè và gia đình. Chúng ta nhận ra rằng công việc chúng ta làm có ý nghĩa hơn khi chúng ta chia sẻ với người khác, và công việc và những điều chúng tôi làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Seadev muốn hướng đến là một công ty “mang đến sự sống” cho cộng đồng và tất cả những ai trong vòng kết nối của chúng ta.

    How can we help you?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.