Điều khoản và Điều kiện

GIỚI THIỆU

 • Chân thành cảm ơn vì đã lựa chọn SEADEV là đối tác của quý khách hàng. Công ty SEADEV cung cấp tất cả những dịch vụ Phát triển web và Tiếp thị Kỹ thuật số, cũng như những sản phẩm và dịch vụ được phát triển theo thời gian. Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của SEADEV, quý khách (được xem là “KHÁCH HÀNG”) đang ký kết một hợp đồng ràng buộc với SEADEV.
 • Bản thỏa thuận của KHÁCH HÀNG và SEADEV bao gồm những Điều khoản và bất kỳ những điều khoản bổ sung nào mà quý khách đồng ý với SEADEV. Quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu những Thỏa thuận và điều khoản, chấp nhận Thỏa thuận và những điều khoản, đồng thời đồng ý ràng buộc với những Thỏa thuận và điều khoản này. Nếu quý khách không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ với) những Thỏa thuận và điều khoản thì chúng tôi hiểu được rằng quý khách sẽ không sử dụng bất cứ dịch vụ nào của SEADEV.

NỘI DUNG

 • KHÁCH HÀNG có trách nhiệm cung cấp cho công ty bản sao hoặc thương hiệu mà quý khách mong muốn cho trang web của mình, nếu không thể cung cấp được thì SEADEV sẽ bổ sung điều khoản cung cấp dịch vụ cung cấp nội dung/ hoặc xây dựng thương hiệu vào trong hợp đồng của hai bên.
 • KHÁCH HÀNG có trách nhiệm phải cung cấp toàn bộ hình ảnh có độ phân giải cao cho trang web, nếu không thể cung cấp được, SEADEV sẽ bổ sung điều khoản cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh vào hợp đồng của hai bên.
 • Thời lượng của mỗi dự án đều phụ thuộc vào mức độ đáp ứng của KHÁCH HÀNG trong việc cung cấp phản hồi, phê duyệt cho bất cứ những thông tin liên quan đến việc khởi chạy trang web (bao gồm những dịch vụ không giới hạn liên quan đến: truy cập vào tài khoản, hình ảnh, hướng dẫn về bài quảng cáo và xây dựng thương hiệu, v.v..

THANH TOÁN

 • Bất kỳ khoản thanh toán chậm nào từ phía KHÁCH HÀNG sẽ chịu lãi suất quá hạn trên tổng số tiền chưa thanh toán với tỷ lệ 2% mỗi tháng trả chậm.
 • SEADEV có toàn quyền không cung cấp bất cứ sản phẩm đã hoàn thiện nào cho đến khi bản Thỏa thuận được hoàn thiện và KHÁCH HÀNG đã thanh toán đầy đủ theo hợp đồng.
 • Trong trường hợp SEADEV bắt buộc phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến những dịch vụ bổ sung cung cấp cho KHÁCH HÀNG, công ty SEADEV sẽ thảo luận trước và sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía KHÁCH HÀNG thì sẽ tiến hành thực hiện các khoản thanh toán đó. Đối với tất cả sự chấp thuận như trên, KHÁCH HÀNG sẽ phải hoàn trả cho SEADEV tất cả các chi phí hợp lý đã phát sinh theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG. Việc hoàn trả chi phí sẽ được thực hiện trực tiếp cho SEADEV trong vòng 30 ngày kể từ ngày KHÁC HÀNG nhận được yêu cầu hoàn trả chi phí và hóa đơn/ chứng từ gốc từ SEADEV.
 • Bất kỳ yêu cầu nào từ phía SEADEV về việc thanh toán bổ sung, bao gồm những hạng mục trên và ngoài thanh toán cho dịch vụ được cung cấp sẽ được KHÁCH HÀNG xem xét khi xuất trình hóa đơn cho KHÁCH HÀNG, sẽ bao gồm hóa đơn chi tiết mô tả các chi phí được yêu cầu hoàn lại có liên quan đến Thỏa thuận mà SEADEV phải chịu.

BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • KHÁCH HÀNG sẽ tiết lộ thông tin mật cho SEADEV một cách trực tiếp hay gián tiếp mà có thể có hoặc không thông báo về tính chất cần phải bảo mật của thông tin đó. Mặc nhiên, SEADEV cam kết giữ bảo mật toàn bộ các thông tin của KHÁCH HÀNG và không được phép tiết lộ cho bất kỳ đối tượng nào với bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KHÁCH HÀNG. Khi được yêu cầu, SEADEV có nghĩa vụ phải mang trả toàn bộ thông tin, tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp cho SEADEV trước đó, hoặc do SEADEV xây dựng đại diện cho KHÁCH HÀNG, bao gồm cả các bản sao.
 • SEADEV không chịu trách nhiệm đối với điều khoản bảo mật thông tin trong các trường hợp sau: Thông tin đã được công khai rộng rãi, SEADEV đã sở hữu thông tin từ trước khi có sự công bố thông tin của KHÁCH HÀNG, SEADEV đã biết thông tin từ một bên thứ ba không liên quan, Thông tin đã được SEADEV triển khai nằm ngoài khuôn khổ thực hiện hợp đồng, SEADEV có nghĩa vụ phải công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật.
 • Nhiệm vụ bảo mật thông tin sẽ tiếp tục được duy trì sau khi kết thúc hợp đồng, hợp đồng hết hiệu lực hoặc hủy hợp đồng.

TRÁCH NHIỆM

 • Hai bên cam kết sẽ không đổ lỗi cho nhau, thay vào đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thất lạc, tiêu hủy, tử vong hoặc gây thương tích cho người và tài sản xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do lỗi ngoài ý muốn của một trong hai bên trong quá trình thực hiện Dịch vụ.

GÓI FLEX HOURS

Gói Flex Hours Giới hạn

 • KHÁCH HÀNG sẽ nhận được số giờ giới hạn của gói Flex Hours để sử dụng cho các dịch vụ bổ sung liên quan đến trang web của KHÁCH HÀNG sau lần khởi chạy đầu tiên của trang web. 
 • Số giờ giới hạn của gói Flex Hours mà khách hàng nhận được sẽ được đề cập rõ trong Thỏa thuận của hai bên.
 • Bất kỳ số giờ giới hạn trong gói Flex Hours chưa được sử dụng vào cuối khoảng thời gian được nêu trong Thỏa thuận sẽ bị mất và không được chuyển tiếp sang bất kỳ hợp đồng nào tiếp theo.
 • KHÁCH HÀNG có thể mua thêm số Giờ linh hoạt trong gói Flex Hours. Số giờ Linh hoạt bổ sung đã mua, giá mua và giới hạn thời gian mà KHÁCH HÀNG có thể sử dụng sẽ được thỏa thuận bởi SEADEV và KHÁCH HÀNG tại thời điểm mua hàng.

Cách sử dụng gói Flex Hours

 • KHÁCH HÀNG có thể sử dụng Gói Flex Hours để yêu cầu các dịch vụ bổ sung do SEADEV cung cấp trong gói trang web của KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG không được sử dụng Gói Flex Hours cho các dịch vụ không được liệt kê trong gói trang web của KHÁCH HÀNG, trừ khi được SEADEV cho phép.
 • Khi KHÁCH HÀNG đưa ra yêu cầu, SEADEV sẽ cung cấp cho KHÁCH HÀNG khoảng giờ ước tính của gói Flex Hours ước tính cần thiết để hoàn thành yêu cầu. 
 • Gói Flex Hours sẽ được khấu trừ vào Số giờ Linh hoạt sẵn có của KHÁCH HÀNG dựa trên tổng số giờ thực tế đã sử dụng để hoàn thành yêu cầu, được làm tròn đến ½ giờ đồng hồ gần nhất.
 • KHÁCH HÀNG có thể chọn hủy yêu cầu bất kỳ lúc nào. Đối với các yêu cầu bị hủy, Gói Flex Hours sẽ được khấu trừ dựa trên số giờ thực tế đã sử dụng theo yêu cầu tại thời điểm thông báo hủy, làm tròn đến ½ giờ đồng hồ gần nhất.
 • Dựa theo yêu cầu, SEADEV sẽ cung cấp cho KHÁCH HÀNG một báo cáo bao gồm những thông tin chi tiết về số giờ trong gói Flex Hours đã được sử dụng, đang sẵn có và các dịch vụ đã được cung cấp.
 • SEADEV không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến yêu cầu của gói Flex Hours nếu KHÁCH HÀNG đã sử dụng hết số giờ sẵn có của gói Flex Hours trong thời gian hợp đồng.
 • Nếu KHÁCH HÀNG không có đủ số giờ cần thiết để hoàn thành yêu cầu công việc của mình đối với gói Flex Hours, KHÁCH HÀNG có thể mua thêm Giờ Linh hoạt trong gói này.
 • Giờ Linh hoạt chỉ có thể được mua theo Gói với số giờ tối thiểu của một gói Flex Hours là 10 tiếng linh hoạt.
 • Số giờ bổ sung, giá cả và thời lượng được sử dụng sẽ được SEADEV và KHÁCH HÀNG thỏa thuận tại thời điểm mua hàng.
 • Các dịch vụ sau đây, do SEADEV thực hiện theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG, sẽ được tính theo số giờ hiện có trong gói Flex Hours của KHÁCH HÀNG:
  • Phạm vi các tính năng, dịch vụ hoặc yêu cầu mới
  • Dịch vụ thiết kế
  • Dịch vụ phát triển code
  • Đảm bảo chất lượng và kiểm tra web
  • Cài đặt hoặc cấu hình plugin
  • Sửa lỗi từ phía KHÁCH HÀNG
  • Sửa lỗi từ bên thứ ba (bao gồm cập nhật và bảo trì plugin)
  • Dịch vụ quản lý dự án
  • Dịch vụ quản lý sản phẩm cho các trang thương mại điện tử
  • Dịch vụ tư vấn chiến lược và tiếp thị
  • Phân tích chuyên sâu về trang web
  • Họp và liên lạc trực tuyến (ví dụ: điện thoại, gọi video, v.v.), sẽ được khấu trừ là thời gian đã trôi qua thay vì là giờ làm việc. Ví dụ: nếu trong cuộc họp giữa SEADEV và KHÁCH HÀNG yêu cầu 4 thành viên SEADEV cùng một lúc trong 1 giờ đồng hồ, thì chỉ có 1 Giờ linh hoạt sẽ bị khấu trừ, thay vì 4 Giờ linh hoạt.
  • Cấu hình chuyển đổi và / hoặc mục tiêu trong dịch vụ theo dõi và phân tích dữ liệu người dùng Google Analytics và / hoặc các công cụ báo cáo sau khi nội dung và / hoặc tính năng mới được thêm vào trang web.
  • Bất kỳ dịch vụ nào khác được SEADEV thực hiện theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG đều được tính là Giờ linh hoạt trong gói Flex Hours theo các Điều khoản này.
 • Các dịch vụ sau sẽ KHÔNG được tính vào số Giờ linh hoạt hiện có trong gói Flex Hours của KHÁCH HÀNG:
  • Giao tiếp không đồng bộ (ví dụ: email, ứng dụng nhắn tin, v.v.)
  • Trích xuất báo cáo phân tích hàng tháng (không bao gồm phân tích chuyên sâu)
  • Hỗ trợ cập nhật nội dung
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu
  • Sửa lỗi từ phía Seadev
  • Dịch vụ lưu trữ và bảo trì trang web
  • Bảo trì và cập nhật WordPress
  • Bảo mật trình giám sát, bảo trì và cập nhật

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ

Phí đăng ký dịch vụ định kỳ sẽ được tự động được tính cho KHÁCH HÀNG khi KHÁCH HÀNG hoàn thành Thỏa thuận theo các điều khoản sau:

 • Thông qua việc mua Dịch vụ Đăng ký, KHÁCH HÀNG đồng ý với phí Đăng ký ban đầu và định kỳ theo Tỷ lệ Đăng ký trong Thỏa thuận, với các khoản phí bắt đầu từ ngày KHÁCH HÀNG thực hiện Thỏa thuận. Thời hạn của Dịch vụ Đăng ký sẽ được xác nhận trong Thỏa thuận giữa hai bên. KHÁCH HÀNG sẽ đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí định kỳ cho đến khi KHÁCH HÀNG hủy dịch vụ đăng ký. 
 • KHÁCH HÀNG có thể hủy Dịch vụ Đăng ký bất kỳ lúc nào, và phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách hủy của SEADEV.
 • Điều khoản Gia hạn Dịch vụ Đăng ký Tự động: Tất cả các dịch vụ Đăng ký trong Thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn như trong Thỏa thuận giữa hai bên. SEADEV sẽ tự động lập hóa đơn cho tài khoản thanh toán của KHÁCH HÀNG trong hồ sơ đối với chi phí cho Dịch vụ Đăng ký trong chu kỳ thanh toán tiếp theo. SEADEV sẽ tiếp tục tự động xử lý chi phí Dịch vụ Đăng ký của KHÁCH HÀNG mỗi chu kỳ thanh toán theo tỷ lệ Dịch vụ Đăng ký trong Thỏa thuận hai bên cho đến khi KHÁCH HÀNG hủy dịch vụ đăng ký. Chính sách Hủy của SEADEV được mô tả đầy đủ trong Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận ở mục ‘Chính sách Hủy’.

TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

 • SEADEV có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ Đăng ký của KHÁCH HÀNG bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào sau đây: (a) KHÁCH HÀNG đã vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản trên và không thể khắc phục được trong vòng 30 ngày sau khi SEADEV đã thông báo bằng văn bản; (b) KHÁCH HÀNG ngừng hoạt động kinh doanh hoặc trở thành đối tượng của thủ tục phá sản và thủ tục này sẽ không bị hủy bỏ trong vòng 90 ngày; hoặc (c) KHÁCH HÀNG không thanh toán chi phí trong 30 ngày quá hạn. Ngoài ra, SEADEV có thể giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ đối với KHÁCH HÀNG: (i) nếu KHÁCH HÀNG không tuân thủ các Điều khoản trên, (ii) nếu KHÁCH HÀNG sử dụng Dịch vụ và khiến cho SEADEV chịu trách nhiệm pháp lý hoặc làm gián đoạn những khách hàng khác sử dụng Dịch vụ của SEADEV; hoặc (iii) nếu SEADEV đang điều tra các hành vi bị nghi ngờ của KHÁCH HÀNG. Thêm vào đó, nếu SEADEV giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ của KHÁCH HÀNG, tùy theo từng trường hợp, SEADEV sẽ cố gắng thông báo trước cho KHÁCH HÀNG. Tuy nhiên, SEADEV có toàn quyền quyết định xử lý tình huống ngay lập tức mà không cần thông báo với bất kỳ ai trong những tình huống nhạy cảm về thời gian. SEADEV sẽ nỗ lực để thu hẹp phạm vi và thời hạn về phương diện thương mại của bất kỳ giới hạn hoặc tạm dừng nào theo Mục này khi cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh.
 • Trong trường hợp SEADEV ngừng cung cấp Dịch vụ cho KHÁCH HÀNG vì KHÁCH HÀNG vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản trên, SEADEV có thể thực hiện các biện pháp để ngăn việc KHÁCH HÀNG sử dụng thêm Dịch vụ, bao gồm cả việc chặn (các) tài khoản và địa chỉ IP của KHÁCH HÀNG.

CHÍNH SÁCH HỦY

 • KHÁCH HÀNG có thể hủy Dịch vụ Đăng ký bất kỳ lúc nào sau khi KHÁCH HÀNG đã thanh toán và sử dụng 12 tháng Dịch vụ Đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử care@seadev.us. Việc hủy Dịch vụ Đăng ký đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền truy cập của KHÁCH HÀNG đối với các dịch vụ được cung cấp bởi SEADEV. KHÁCH HÀNG sẽ không bị tính phí cho việc huy Dịch vụ Đăng trừ khi KHÁCH HÀNG mua một gói Dịch vụ Đăng ký mới.
 • KHÁCH HÀNG phải hủy Dịch vụ Đăng ký trước khi Dịch vụ bị gia hạn để tránh bị tính Phí đăng ký định kỳ tiếp theo vào tài khoản thanh toán.
 • Nếu KHÁCH HÀNG hủy Dịch vụ Đăng ký ở giữa chu kỳ thanh toán, KHÁC HÀNG sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho bất kỳ khoảng thời gian nào mà KHÁCH HÀNG chưa sử dụng trong chu kỳ thanh toán đó; trừ khi CLIENT hủy Dịch vụ và / hoặc Điều khoản nào cho bất kỳ các lý do sau: a) SEADEV đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận và / hoặc bất cứ Điều khoản nào và không thể sửa chữa vi phạm trong vòng 30 ngày sau khi KHÁCH HÀNG đã thông báo bằng văn bản cho SEADEV; hoặc b) yêu cầu hoàn lại tiền theo luật.
 • Tài khoản thanh toán của KHÁCH HÀNG sẽ tự động bị tính phí vào ngày thanh toán đăng ký đối với tất cả các khoản phí áp dụng cho kỳ đăng ký tiếp theo. Dịch vụ Đăng ký sẽ tiếp tục cho đến khi KHÁCH HÀNG hủy đăng ký hoặc SEADEV chấm dứt dịch vụ.
 • SEADEV toàn quyền sở hữu toàn bộ code do SEADEV phát triển để hỗ trợ Thỏa thuận. Sau khi KHÁCH HÀNG đã thanh toán cho các dịch vụ với tổng trị giá hơn $ 8.200 và đã sử dụng dịch vụ Đăng ký bảo trì trong 12 tháng, KHÁCH HÀNG sẽ được quyền giữ lại tất cả mã nguồn giao diện người dùng và phụ trợ do SEADEV phát triển sử dụng để tạo trang web của KHÁCH HÀNG.
 • Sau khi KHÁCH HÀNG hủy Dịch vụ Đăng ký và tất cả số dư trong tài khoản đã được KHÁCH HÀNG thanh toán cho SEADEV, SEADEV sẽ chuyển tất cả mã nguồn frontend và backend được sử dụng để tạo trang web cho KHÁCH HÀNG.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

 • Khi thực hiện Dịch vụ cho KHÁCH HÀNG theo Hợp Đồng này, SEADEV hoạt động như một nhà thầu độc lập và không phải là nhân viên hay trực thuộc chi nhánh hoặc đối tác liên kết với KHÁCH HÀNG. Theo đó, mặc dù KHÁCH HÀNG sẽ đưa ra những quy định chung về công việc, mục tiêu và chi tiết công việc, nhưng SEADEV sẽ quyết định cách thức thực hiện cụ thể để đạt được kết quả.
 • Tất cả các Thỏa thuận được ký kết bởi KHÁCH HÀNG và SEADEV đều không được chuyển nhượng bởi một trong hai bên nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại.
 • Mọi sửa đổi hoặc điều chỉnh nào với bất kỳ Thỏa thuận nào sẽ chỉ có hiệu lực dưới dạng văn bản và có chữ ký của cả hai bên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong bất kỳ Thỏa thuận nào được thực hiện giữa KHÁCH HÀNG và SEADEV mà không thể giải quyết bằng thảo luận và thương lượng thiện chí sẽ được quyết định bằng Điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài.
 • Mỗi trang giao diện trên web của KHÁCH HÀNG sẽ hiển thị huy hiệu SEADEV và đều được liên kết đến trang web chính thức của SEADEV. Huy hiệu SEADEV sẽ xuất hiện trên trang web của KHÁCH HÀNG trong khoảng thời gian SEADEV cung cấp dịch vụ cho trang web đó.
 • SEADEV có toàn quyền hạn chế KHÁCH HÀNG truy cập vào trang web dưới vai trò và quyền của người dùng cấp quản trị phần backend trong khoảng thời gian SEADEV đang cung cấp dịch vụ cho trang web của KHÁCH HÀNG. 

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

 • SEADEV có thể thay đổi các Điều khoản trên bất kỳ lúc nào với nhiều lý do, như phản ánh những thay đổi trong luật hiện hành, cập nhật đối với Dịch vụ của SEADEV hoặc giải thích cho các dịch vụ hoặc chức năng mới. Phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng tải trên trang web chính thức của SEADEV.
 • Nếu sửa đổi là quan trọng, theo quyết định riêng của SEADEV, SEADEV sẽ thông báo ngay cho KHÁCH HÀNG. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau ngày chúng được đăng tải công khai. Để những thay đổi nêu trên có hiệu lực, những quy định và luật hiện hành có thể yêu cầu SEADEV cập nhật sự đồng thuận từ phía KHÁCH HÀNG hoặc thông báo trước đầy đủ cho KHÁCH HÀNG về những thay đổi này.
 • Nếu KHÁCH HÀNG không chấp thuận với bất kỳ sự thay đổi nào theo các điều khoản của Dịch vụ SEADEV, thì KHÁCH HÀNG nên ngừng sử dụng Dịch vụ, vì nếu tiếp tục sử dụng Dịch vụ của SEADEV, thì chúng tôi ngầm hiểu rằng KHÁCH HÀNG sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã được cập nhật nêu trên.

Cập nhật vào ngày 19 tháng 05 năm 2021.