FULL-STACK WORDPRESS DEVELOPER

CareersFULL-STACK WORDPRESS DEVELOPER

(English below)

Chi tiết công việc:

 • Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Cấp độ: Cấp trung
 • Mức lương: $600 – $1,500 (ứng viên có thể thỏa thuận nếu trình độ cao hơn)

Chúng tôi đang tìm kiếm một Full-stack WordPress Developer để làm việc cùng trong các dự án mới của khách hàng từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ được làm việc trong môi trường nói tiếng Anh với đội ngũ quốc tế. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp phát triển kết nối lâu dài với khách hàng của họ thông qua việc sử dụng công nghệ web và ứng dụng, thiết kế sáng tạo và tiếp thị hấp dẫn. Chúng tôi cùng nhau tạo ra các sản phẩm truyền cảm hứng và các mối quan hệ lâu dài.

Trách nhiệm:

 • Xây dựng giao diện người dùng của trang web dựa trên thiết kế trực quan được cung cấp
 • Xử lý phần phụ trợ backend của trang web, bao gồm tích hợp cơ sở dữ liệu và máy chủ
 • Tiến hành kiểm tra hiệu suất trang web và khắc phục sự cố nội dung
 • Giám sát hiệu suất của các trang web trực tiếp
 • Duy trì việc ghi chép code đầy đủ để có thể sử dụng lại

Yêu cầu:

 • Hiểu biết vững chắc về kinh nghiệm lập trình trong các công nghệ giao diện người dùng frontend và phụ trợ backend bao gồm HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, PHP / framework, Cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm với tư cách là WordPress Developer.
 • Có kiến ​​thức về các hệ thống điều khiển nguồn như GIT và SVN.
 • Hiểu biết cơ bản về các phương pháp thiết kế web đáp ứng và chuẩn SEO.
 • Có khả năng chú ý đến các chi tiết.
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh bằng lời nói và viết tốt là một điểm cộng.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • Trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.

Cách thức ứng tuyển:
Để ứng tuyển, vui lòng gửi email đến CV của bạn hoặc giới thiệu người bạn biết đến: recruitment@seadev.com.vn.


Work details:

 • Location: Danang, Vietnam.
 • Job Type: Full time
 • Level: Middle-level
 • Salary range: $600-$1,500 (negotiable if candidate has better qualifications)

We are looking for a Full-stack WordPress Developer to work with us on new client projects from the US and Vietnam. You will be working in an English speaking environment with an international team. Our mission is to help small businesses and startups develop lasting connections with their customers through the use of web and app technology, creative design, and engaging marketing. We create products that inspire and relationships that last.

Responsibilities:

 • Building the website front-end based on provided visual design
 • Handling the backend of the website, including database and server integration
 • Conducting website performance tests and troubleshooting content issues
 • Monitoring the performance of live websites
 • Maintain well-documented and reusable code

Requirements:

 • A solid understanding of programming experience in frontend and backend technologies including HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, PHP/framework, MySQL Database.
 • 2+ year experience as a WordPress developer
 • Knowledge of source control systems such as GIT and SVN.
 • A foundational understanding of responsive and SEO web design practices.
 • Detail oriented.
 • Good verbal and written communication in English is a plus.
 • Teamwork skills.
 • Honest, responsible, and hardworking.

How to Apply:

To apply, please email your CV or recommend someone you know: recruitment@seadev.com.vn.

What you get when you join our team?

1. Bonus & Gifts

Year-end bonus, work anniversary bonus, referral bonus, birthday gift, commission for bringing new project.

1/7

What you get when you join our team?

2. Performance & Salary Review

Annual assessments to ensure fair and equal pay based on performance results.

2/7

What you get when you join our team?

3. Generous 20 Days off Allowance

We work hard and play hard.

3/7

What you get when you join our team?

4. Learning & Development

Weekly training & inspirational talks at our Social Forum and English classes.

4/7

What you get when you join our team?

5. Healthy Food & Snacks

FREE daily snack and Friday lunch.

5/7

What you get when you join our team?

6. Team Building Events & Holiday

Company retreat, Family Day, Thanksgiving, Christmas, Year End party.

6/7

What you get when you join our team?

7. Sport activities

Table tennis & football.

7/7

OUR CORE VALUES

icon never satisfied with good enough

Never satisfied

In every aspect of our organization and our individual work we seek to “find a better way”.
icon always deliver value

Always Deliver Value

All our interactions should generate value. We love to create “wow” moments in our services, our products, and all interactions.
icon decision driven by data

Decision Driven by Data

Decisions need to be supported by solid reasoning, data, and experiences, we don’t just guess.
icon everyone accountable to someone

Everyone Accountable to someone

Everyone is accountable to someone, our teammates, and our clients, our investors, our families, our communities.
icon love our work people communities

Love our Work, People, Communities

We love making awesome stuff with awesome people. Seadev seeks to be “life-giving” within our communities and on those who interact with us.

APPLY NOW! Complete the short application form below