DIGITAL CONTENT CREATOR

CareersDIGITAL CONTENT CREATOR

Chúng tôi đang tìm kiếm 4 thành viên Sáng tạo Nội dung Kỹ thuật số (Digital Content Creators) có khả năng tự định hướng và có mong muốn sâu sắc trong việc gắn kết, tạo ảnh hưởng và luôn mang lại giá trị cho công ty. SEADEV là công ty marketing quốc tế tập trung vào phát triển web và ứng dụng, marketing kỹ thuật số và thuê ngoài quy trình kinh doanh (outsourcing). Chúng tôi thúc đẩy một môi trường sáng tạo, tiêu chuẩn cao và trao quyền cho các thành viên trong nhóm để tự phát triển lên cấp độ mới cả về cá nhân và chuyên môn.

Mô tả công việc:

Digital Content Creators sẽ tham gia một đơn vị sản xuất mới (Floor Plan Production) của Seadev, ban đầu sẽ tập trung vào việc tạo dựng sơ đồ mặt bằng nhà 2D trong Adobe Illustrator từ bản thiết kế kiến ​​trúc (AutoCAD). Ứng viên trúng tuyển sẽ cần làm việc tốt trong một môi trường có nhịp độ nhanh, có mục tiêu và định hướng theo nhóm. Các thành viên trong nhóm phải xuất sắc về mặt giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, quản lý thời gian và giữ thái độ tích cực tại nơi làm việc. Cần có kinh nghiệm với Adobe Illustrator hoặc AutoCAD. Có kinh nghiệm làm việc với Google Suite sẽ được ưu tiên. Kiến thức và kinh nghiệm về kiến ​​trúc hoặc bất động sản là một điểm cộng.

Bạn cần có những gì?

 • Bằng cử nhân về Kiến trúc với 1-2 năm kinh nghiệm làm việc với AutoCAD hoặc bằng cử nhân về Thiết kế đồ họa với 1-2 năm kinh nghiệm với Adobe Illustrator.
 • Hồ sơ năng lực hoặc các minh họa về công việc / dự án (nếu có, không bắt buộc)
 • Có kinh nghiệm làm việc với Google Suite (cụ thể là Sheets & Docs)
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm với khả năng chuyển đổi nhiệm vụ để hỗ trợ đồng nghiệp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Kỹ năng đa nhiệm – quản lý nhiều trách nhiệm trong khi đảm bảo đáp ứng thời hạn
 • Chú ý đến chi tiết – khả năng luôn đạt được sự kỹ lưỡng và chính xác khi hoàn thành nhiệm vụ

Bạn sẽ làm công việc gì?

 • Nhóm sản xuất sơ đồ mặt bằng: Tạo sơ đồ mặt bằng 2D nội thất của ngôi nhà trong Illustrator bằng cách sử dụng bản thiết kế kiến trúc từ nhà thầu
 • Nhập dữ liệu khách hàng vào bảng tính trong Google Drive hoặc hệ thống theo dõi được cung cấp
 • Quản lý và cập nhật các nhiệm vụ dự án trong hệ thống quản lý dự án của chúng tôi.
 • Duy trì tài liệu đào tạo cho nhân viên mới (khi đã thích nghi với vị trí này).
 • Các ứng viên có thành tích cao có thể đủ điều kiện để trở thành trưởng nhóm và/ hoặc giám sát viên có kinh nghiệm khi Nhóm sản xuất kế hoạch mặt bằng phát triển.

Cách thức ứng tuyển
Để ứng tuyển, vui lòng gửi CV của bạn qua email hoặc giới thiệu người bạn biết tới email: hr@seadev.us.


English

We are looking for four Digital Content Creators who are self driven and have a deep desire to engage, influence and consistently deliver value to the company. SEADEV is an international marketing agency focusing on web & app development, digital marketing, and business process outsourcing. We foster a creative, high standards environment, and empower our team members to raise to new levels both personally and professionally.

Description:

Digital Content Creators will join a new production unit (Floorplan Production) of Seadev that will initially focus on creating 2D floorplans of homes in Adobe Illustrator from architecture blueprints (AutoCAD). The successful candidate will work well in a fast-paced, goal-driven, team-oriented environment. Team members must excel at communication, creative problem solving skills, time management, and keeping a positive attitude in the workplace. Experience with Adobe Illustrator or AutoCAD is required. Experience with Google Suite is preferred. Knowledge and experience in architecture or real estate is a plus.

What do you need?

 • Bachelor’s degree in Architecture with 1-2years of experience working with AutoCAD or Bachelor’s degree in Graphic Design with 1-2 years of experience with Adobe Illustrator.
 • Portfolio or examples of work/projects (if available, not required)
 • Experience with Google Suite (particularly Sheets & Docs)
 • Strong communication, problem solving, and time management skills
 • Team player with ability to switch up tasks to assist coworkers and meet client needs
 • Multitasking skills – managing multiple responsibilities while ensuring deadlines are met
 • Attention to detail – ability to consistently achieve thoroughness and accuracy when accomplishing a task

What will you do?

 • Floorplan Production Team: Create interior 2D floorplans of homes in Illustrator using a Builders blueprint
 • Input client data into Google Drive spreadsheets or provided tracking system
 • Manage and update project tasks in our project management system.
 • Maintain training documentation for new employees (once acclimated to this position).
 • High-performing candidates may be eligible to become team leaders and/or supervisors with experience as the Floorplan Production Team grows.

How to Apply:

To apply, please email your CV or recommend someone you know: hr@seadev.us.

JOIN OUR TEAM!